Podmioty przetwarzające PrivMX

Wstęp

Niniejszy dokument przekazuje Ci informacje o wszystkich możliwych stronach trzecich, które przetwarzają dane osobowe jako podmioty przetwarzające, podmioty, którym dane są dalej powierzane oraz podmioty, które działają jako samodzielni administratorzy danych. Prosimy, pamiętaj, że wszystkie dane przechowywane na PrivMX Team Server, które przesyłane są przez Oprogramowanie PrivMX Client są szyfrowane w formie end2end (E2EE) w związku z czym, zarówno my jak i nasi kontrahenci nie są w stanie ich odszyfrować.

Zgodnie z naszą Polityką Prywatności, jeżeli:

  • jesteś naszym Klientem lub Użytkownikiem Usług PrivMX,
  • odwiedzasz jedną z naszych publicznych stron internetowych, stronę Control Center lub nasze strony w ramach mediów społecznościowych,

możemy przekazywać Twoje dane osobowe do niektórych podmiotów przetwarzających (przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu) oraz innych podmiotów, które te dane mogą otrzymać. W celu zapewnienia Ci odpowiednich informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, poniżej przedstawiamy szczegółową listę takich podmiotów.

Ten dokument nie zawiera informacji o możliwych podmiotach rządowych, które mogą domagać się dostępu do informacji finansowych, które powiązane ze świadczonymi przez nas usługami (np. organy podatkowe)

Przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w ramach PrivMX Team Servera

Jeżeli Ty, jako Klient, zawierasz z nami Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych, możemy przekazywać część danych, która przetwarzasz za pomocą naszych usług (w szczególności, jeżeli przechowujesz dane w ramach PrivMX Team Servera) do innych podmiotów, które pomagają nam świadczyć Tobie usługi (dalsze podmiot przetwarzające). Możliwe jest to, że będziesz miał możliwość wyboru lokacji serwera, na którym przechowywane będą Twoje dane. Prosimy, pamiętaj, że dane, które przesyłane są za pomocą Oprogramowanie PrivMX Client są szyfrowane na Twoim urządzeniu i nie jesteśmy w stanie ich odszyfrować.

Podmioty, które mogą otrzymać dane przez Ciebie przetwarzane w związku ze świadczeniem Usług PrivMX, zależnie od tego jaką lokalizację centrum danych wybierzesz, są następujące:

  • Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luksemburg,
  • Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin, Irlandia.

W sytuacji gdy wybierasz centrum danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do innej spółki z grupy Amazon lub Microsoft, odpowiedzialnej za określone centrum danych. W takim przypadku prawną podstawą transferu takich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy są Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Pamiętaj, że informacje podane powyżej dotyczą danych, które przechowujesz w ramach PrivMX Team Servera lub danych, które przetwarzane są w związku z komunikacją z innymi osobami za pomocą PrivMX Team Servera (np. za pomocą PrivMX Meeting). Możesz przetwarzać te dane zarówno jako administrator jak i podmiot przetwarzający. Oznacza to, że możesz korzystać z Usług PrivMX w celu przetwarzania danych, które zostały Ci przekazane przez oddzielnego administratora danych co sprawiłoby, że działasz jako podmiot przetwarzający. W naszej ocenie, jesteśmy podmiotem przetwarzającym lub dalszym podmiotem przetwarzającym.

Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji postanowień Regulaminu

Niektóre z podmiotów, które przetwarzają dane w naszym imieniu (które są podmiotami przetwarzającymi) otrzymają Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Control Center (miejsca, gdzie zarządzasz swoimi usługami), naszej publicznej strony internetowej lub przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia Ci usług online, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, takich jak utrzymywanie usług lub wystawianie faktur. Dodatkowo, korzystamy z zewnętrznych usług, które mają badać ruch na naszej publicznej stronie internetowej lub wykonywać działania marketingowe, takie jak reklamowanie naszych usług.

W związku z tym, poniższe podmioty mogą mieć dostęp do Twoich danych:

  • Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luksemburg,
  • Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin, Irlandia.

Jeżeli jesteś naszym Klientem (zakupiłeś Usługi PrivMX), Twoje dane osobowe będą również przetwarzane przez Paddle.com Market Limited z siedzibą w Corby, w Zjednoczonym Królestwie - jest to podmiot, który świadczy usługi dalszej sprzedaży i jest odpowiedzialny za przetwarzanie zamówień, opłaty i podatki. Ten podmiot przetwarza Twoje dane osobowe jako oddzielny administrator danych.

Inni odbiorcy danych

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe wspólnie z innymi podmiotami w celu dokonywania działań marketingowych i reklamowych. Możemy korzystać z platform społecznościowych i przetwarzać dane osobowe ich użytkowników przez okres, przez jaki wchodzą w interakcję z naszą stroną na takim portalu (fanpage) lub naszą stroną internetową. W związku z tym, informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe wspólnie z LinkedIn Corp., Twitter Inc., oraz Meta Platforms Ireland Ltd, z siedzibą w Dublinie, w Irlandii.

Szczegółowa lista dalszych podmiotów przetwarzających

Jeżeli poszukujesz szczegółowego opisu czynności przetwarzania, które mogą prowadzić do przekazania Twoich danych do innych podmiotów, przedstawiamy poniższą tabelkę z listą naszych dalszych podmiotów przetwarzających lub administratorów.

Podmiot Charakter przetwarzania
Amazon Web Services z siedzibą w Luksemburgu, adres: EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luksemburg. Ten podmiot świadczy nam usługi, z których korzystamy w celu utrzymania naszej infrastruktury chmurowej i świadczenia usług chmurowych.
Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia, adres: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia Ten podmiot świadczy nam usługi, z których korzystamy w celu utrzymania naszej infrastruktury chmurowej i świadczenia usług chmurowych.
Paddle.com Market Limited, z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, adres: 15 Briery Close, Great Oakley, Corby, Northamptonshire, NN18 8JG, Zjednoczone Królestwo, numer firmy 08172165 Paddle to podmiot, który zajmuje się dalszą sprzedażą i dystrybucją Usług PrivMX. Oznacza to, że jest on odpowiedzialny za przetwarzanie zamówień, zapobieganie oszustwom, zajmowanie się kwestiami opłat i wystawianiem faktur, włączając w to ewentualne zajmowanie się kwestiami podatkowymi. Jeżeli dokonujesz zakupu naszych usług, wchodzisz w stosunek umowny z nami oraz z Paddle. Przetwarzają oni Twoje dane osobowe jako oddzielny administrator danych.
LinkedIn Corp. z siedzibą w Sunnyvale, California, adres USA: 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, USA LinkedIn to platforma społecznościowa, z której korzystamy w celu promowania naszych usług i utrzymywania kontaktu z osobami zainteresowanymi nasza działalnością. LinkedIn przetwarza dane osobowe swoich użytkowników jako oddzielny administrator danych. Przesył danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej bazuje na Standardowych Klauzulach Umownych - specjalnym porozumieniu adoptowanym przez Komisję Europejską. LinkedIn spełnia wymogi wskazane w tym porozumieniu.
Twitter, Inc. z siedzibą w San Francisco, California, USA adres: 1355 Market Street #900, San Francisco, CA 94103, USA Twitter to platforma społecznościowa, z której korzystamy w celu promowania naszych usług i utrzymywania kontaktu z osobami zainteresowanymi nasza działalnością. Twitter przetwarza dane osobowe swoich użytkowników jako oddzielny administrator danych. Przesył danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej bazuje na Standardowych Klauzulach Umownych - specjalnym porozumieniu adoptowanym przez Komisję Europejską. Twitter spełnia wymogi wskazane w tym porozumieniu.
Meta Platforms Ireland Ltd z siedzibą w Dublinie, w Irlandii, adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia Meta jest właścicielem Facebooka. Facebook to platforma społecznościowa, z której korzystamy w celu promowania naszych usług i utrzymywania kontaktu z osobami zainteresowanymi nasza działalnością. Meta Platforms przetwarza dane osobowe swoich użytkowników jako oddzielny administrator danych.

rev 15032023

Używamy plików cookie na naszej publicznej stronie internetowej do analizy interakcji z użytkownikiem oraz do poprawy jej funkcjonalności. Do Ciebie należy decyzja, czy się z tym zgadzasz. Kliknij OK, aby zaakceptować wszystkie pliki cookie i wrócić na stronę lub sprawdź ustawienia plików cookie i zdecyduj, które typy plików cookie chcesz zaakceptować.