Veelgestelde vragen

What is PrivMX Control Center?

Control Centre is an online platform accessible to Team Keepers and company admins, where they can:

/ get access to priority support / create and manage Team Servers / check security logs and settings / view payments status and download invoices / discuss on PrivMX Forums.

We gebruiken op onze openbare website cookies waarmee we analyseren hoe je de website gebruikt. Met de gegevens kunnen we de functionaliteit verbeteren. Je kunt zelf bepalen wat je wilt. Klik op ‘Oké’ om door te gaan, alle cookies te accepteren en terug te gaan naar de website. Je kunt ook de cookie-instellingen controleren en bepalen welke specifiekee cookies je wilt accepteren.