Veelgestelde vragen

Who is a Team Keeper?

Team Keeper is a regular Team Member with some extra benefits. Team Keepers arrange the workspace for their team. They are the ones who create accounts for their Team Members, invite them to the workspace, and manage their primary user settings. Apart from all the functions and activities available for any Team Member, Team Keeper is authorized to grant selected Team Members access to particular Sections and Tools within these Sections. As we strongly believe that teamwork should be based on trust and respect, we recommend flexibility in terms of appointing a Team Keeper. This role is dedicated to team players at heart!

We gebruiken op onze openbare website cookies waarmee we analyseren hoe je de website gebruikt. Met de gegevens kunnen we de functionaliteit verbeteren. Je kunt zelf bepalen wat je wilt. Klik op ‘Oké’ om door te gaan, alle cookies te accepteren en terug te gaan naar de website. Je kunt ook de cookie-instellingen controleren en bepalen welke specifiekee cookies je wilt accepteren.