Veelgestelde vragen

Do you have any special pricing plans?

We have a free Basic plan, with max. 5 users, 10 GB of storage space and 30h of internal video calls per month. All our pricing plans are available here.

We gebruiken op onze openbare website cookies waarmee we analyseren hoe je de website gebruikt. Met de gegevens kunnen we de functionaliteit verbeteren. Je kunt zelf bepalen wat je wilt. Klik op ‘Oké’ om door te gaan, alle cookies te accepteren en terug te gaan naar de website. Je kunt ook de cookie-instellingen controleren en bepalen welke specifiekee cookies je wilt accepteren.