Veelgestelde vragen

Can I export my PrivMX Fusion data, including Text Notes, Spreadsheets and Mind Maps?

Yes - your data belongs to you and your Team only.

You can easily export all PrivMX Fusion files (Text Notes, Spreadsheets and Mind Maps) and all documents shared within your Team Server straight to your desktop.

We gebruiken op onze openbare website cookies waarmee we analyseren hoe je de website gebruikt. Met de gegevens kunnen we de functionaliteit verbeteren. Je kunt zelf bepalen wat je wilt. Klik op ‘Oké’ om door te gaan, alle cookies te accepteren en terug te gaan naar de website. Je kunt ook de cookie-instellingen controleren en bepalen welke specifiekee cookies je wilt accepteren.