Veelgestelde vragen

Does PrivMX Fusion store my password?

Your password is not kept on our servers, it doesn't leave your device. Nobody except you can access your data. To learn more about how encryption works, go to our blogpost.

We gebruiken op onze openbare website cookies waarmee we analyseren hoe je de website gebruikt. Met de gegevens kunnen we de functionaliteit verbeteren. Je kunt zelf bepalen wat je wilt. Klik op ‘Oké’ om door te gaan, alle cookies te accepteren en terug te gaan naar de website. Je kunt ook de cookie-instellingen controleren en bepalen welke specifiekee cookies je wilt accepteren.