Veelgestelde vragen

Can I migrate between PrivMX Cloud and on-premise?

There is no automatic, server-side migration procedure for Team Servers because users and data on each server are linked to its domain name. You can migrate your data using the client software - by exporting (and decrypting) files to your local machine and importing them to your new Team Server.

We gebruiken op onze openbare website cookies waarmee we analyseren hoe je de website gebruikt. Met de gegevens kunnen we de functionaliteit verbeteren. Je kunt zelf bepalen wat je wilt. Klik op ‘Oké’ om door te gaan, alle cookies te accepteren en terug te gaan naar de website. Je kunt ook de cookie-instellingen controleren en bepalen welke specifiekee cookies je wilt accepteren.