Veelgestelde vragen

What's the max number of users and gigabytes of storage space in PrivMX Cloud?

In theory, there's no limit in both cases, but we’re currently offering Team Servers up to 100 gigabytes of storage in the Control Center.

It should be more than enough for most teams, but if you need more, please feel free to contact us

We gebruiken op onze openbare website cookies waarmee we analyseren hoe je de website gebruikt. Met de gegevens kunnen we de functionaliteit verbeteren. Je kunt zelf bepalen wat je wilt. Klik op ‘Oké’ om door te gaan, alle cookies te accepteren en terug te gaan naar de website. Je kunt ook de cookie-instellingen controleren en bepalen welke specifiekee cookies je wilt accepteren.