Veelgestelde vragen

What does „zero-knowledge” mean?

It means that PrivMX Team Server software knows nothing about the data it transfers and stores. The content and the structure of information is encrypted by the client software.

Team Servers can do absolutely nothing with the data because they don't even know the role of each piece of information - it’s all shredded and impossible to recognize or organize. What’s more, even system admins in data centres, with physical access to Team Servers, have no possibility to read and interpret the data.

We gebruiken op onze openbare website cookies waarmee we analyseren hoe je de website gebruikt. Met de gegevens kunnen we de functionaliteit verbeteren. Je kunt zelf bepalen wat je wilt. Klik op ‘Oké’ om door te gaan, alle cookies te accepteren en terug te gaan naar de website. Je kunt ook de cookie-instellingen controleren en bepalen welke specifiekee cookies je wilt accepteren.