Veelgestelde vragen

How much storage space does a team of 10 members need with PrivMX?

Not much:) As all the files within your PrivMX workspace are not duplicated but linked between members, chats, issues and calendars, you’ll only need 10 GB to start from.

We gebruiken op onze openbare website cookies waarmee we analyseren hoe je de website gebruikt. Met de gegevens kunnen we de functionaliteit verbeteren. Je kunt zelf bepalen wat je wilt. Klik op ‘Oké’ om door te gaan, alle cookies te accepteren en terug te gaan naar de website. Je kunt ook de cookie-instellingen controleren en bepalen welke specifiekee cookies je wilt accepteren.